Terms and conditions

HANDELS- OG MEDLEMSBETINGELSER
JUNI 2023

OPSIGELSESBETINGELSER
Medlemskabet fungerer som abonnementsordning og gælder indtil det opsiges med skriftligt varsel til info@seniorzonen.dk. Der er INGEN BINDING på abonnementet, hvorfor opsigelse/udmeldelse sker med øjeblikkelig virkning, dog har du adgang til dit abonnement i hele den periode, du har betalt for. Opsiges medlemskabet ikke, forlænges det automatisk for en ny månedsperiode eller årsperiode, alt efter abonnement, med automatisk kortbetaling af det månedlige/årlige medlemsgebyr. Der refunderes ikke medlemsgebyr ved opsigelse eller ophævelse uanset årsag hertil. 

SENIORZONEN. DK udbyder onlinekurser på www.seniorzonen.dk til virksomheder (herefter B2B abonnenter) såvel som enkeltindivider (herefter B2C medlemmer). B2C medlemmer dækker over de enkeltindivider, der køber et abonnement/medlemskab.

Seniorzonen.dk forbeholder sig retten til at afslå samarbejde med B2B abonnenter eller opsige B2C medlemmer uden nærmere begrundelse. Seniorzonen.dk's medlemsbetingelser gælder for alle B2C medlemmer, der tilmelder sig seniorzonen.dk's abonnementsordning. For B2B abonnenter gælder de betingelser, der fremgår af den, af begge parter, underskrevne kontrakt.

Hos Seniorzonen.dk tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser på hjemmesiden www.seniorzonen.dk. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne på www.seniorzonen.dk uden forudgående samtykke. Prisændringer i forbindelse med B2B abonnenter vil blive varslet senest 1 mdr. før effektuering.

B2B ABONNENTER
Ved indgåelse af aftale om brug af seniorzonen.dk's kurser på egen website, henvises til de i kontrakten indskrevne regler, retningslinjer og aftaler.

B2C MEDLEMMER
Ved køb af et abonnement/medlemskab tilsendes velkomst e-mail med brugernavn, som skal anvendes for at logge ind på websitets medlemsområde. Kode sendes til angivne email ved første login. Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og må ikke deles med personer udenfor egen husstand. Adgangen til medlemsområdet må ikke sælges, overdrages eller på anden vis gives til en tredjemand, der således kan få adgang til og anvende kurser og øvrigt indhold på www.seniorzonen.dk. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

Seniorzonen.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre medlemsbetingelserne uden at underrette medlemmerne særskilt herom, såfremt det ikke har betydning for abonnement eller tidligere køb. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser vil fremgå af websitet eller blive tilsendt medlemmet pr. e-mail og gælder forud for alle tidligere versioner af medlemsbetingelserne. Alle medlemmer opfordres til løbende at holde sig orienteret om ændringer af betingelserne.

Seniorzonen.dk's ydelser i form af login-oplysninger pr. e-mail, adgang til websitets medlemsområde mv. leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter indmeldelse og vellykket korttransaktion.

Køb af Abonnement/medlemskab
Ved tilmelding til abonnement tilknyttes B2C medlemmers betalingskort, men beløbet trækkes først efter 14 dage, såfremt der ikke, inden da, er sendt en skriftlig opsigelse/udmeldelse til info@seniorzonen.dk. Alle beløb er i DKK/Danske kroner. Ved et almindeligt medlemskab (ikke webinartilbud eller øvrige kampagnetilbud) opkræves betalingen efter 14 dage, og derefter trækkes det fastsatte medlemsgebyr forud for hver abonnementsperiode på det, ved købet, anvendte betalingskort. Såfremt man har købt et specificeret tilbud, gælder at pengene hæves med det samme og derefter opkræves forud for hver måned.

Ved tilmelding B2C giver medlemmet Seniorzonen.dk samtykke til automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Eventuelle omkostninger forbundet med kortbetalingen er indeholdt i det månedlige eller årlige medlemsgebyr. Medlemmet skal stille et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard) til rådighed for Seniorzonen.dk til løbende betaling af medlemsgebyret. Såfremt Seniorzonen.dk ikke kan trække abonnementsgebyret automatisk på medlemmets kort eller der opstår tekniske vanskeligheder, der umuliggøre opkrævning på tilknyttede betalingskort, fremsendes i stedet faktura mod gebyr pr. e-mail. Medlemmet kan ikke få sat medlemskabet i bero og dermed udskyde den automatiske fornyelse af medlemskabet.

Der er INGEN BINDING ved køb af abonnement.

OPSIGELSESBETINGELSER
Medlemskabet fungerer som abonnementsordning og gælder indtil det opsiges med skriftligt varsel til info@seniorzonen.dk. Der er INGEN BINDING på abonnementet, hvorfor opsigelse/udmeldelse sker med øjeblikkelig virkning. Opsiges medlemskabet ikke, forlænges det automatisk for en ny månedsperiode med automatisk kortbetaling af det månedlige medlemsgebyr. Der refunderes ikke medlemsgebyr ved opsigelse eller ophævelse uanset årsag hertil.

SAMTYKKE
Seniorzonen.dk gør brug af forskellige teknikker og software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på websitet, herunder al kommunikation, som løbende bliver læst og logget. Ved indmeldelse giver medlemmet samtykke til Seniorzonen.dk's brug af sådan teknologi.

Alt indhold på www.seniorzonen.dk, herunder tekster, kildekoder, software, billeder, grafik, logo, videoer, sideopsætning og design er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget Seniorzonen.dk. Ved køb af abonnementsaftale overdrager medlemmet sine profiloplysninger, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til Seniorzonen.dk. Overdragelsen og brugen er uden tidsmæssig begrænsning. 

B2C medlemmer giver endvidere samtykke til, at Seniorzonen.dk må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser. Medlemmet skal i øvrigt oplyse om, og i hele medlemsperioden råde over, en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med Seniorzonen.dk.

COPYRIGHT
B2C Medlemmer på ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt medlemmer. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

PERSONDATAPOLITIK
B2B abonnenter og B2C medlemmer giver samtykke til, at Seniorzonen.dk kan opbevare og behandle vedkommendes personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse og e-mailadresser mv.), kortnummer, CVR-nummer samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med medlemskabet. Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

B2B abonnenter og B2C medlemmer giver samtykke til, at Seniorzonen.dk må behandle øvrige oplysninger om abonnenter og medlemmer, der er naturligt forbundet med medlemskabet, herunder kundenummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter (år-måned-dagtime-minut) samt øvrige interaktioner med Seniorzonen.dk's server, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt aktivitet på www.seniorzonen.dk

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

ANSVARSFRASKRIVELSE
B2C Medlemmers brug af websitet sker på eget ansvar. Seniorzonen.dk er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller medlemsindholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab. Medlemsindholdet tilgås fra en browser. B2C Medlemmer skal selv sørge for adgang til en browser, som muliggør login på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode. Seniorzonen.dk er ikke ansvarlig for tekniske forhold der, på modtagersiden, forhindrer medlemmet i at kunne tilgå medlemsindholdet.

REKLAMATION 
Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

Enhver tvist mellem Seniorzonen.dk og B2B abonnenter eller B2C medlemmer skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Lyngby som første instans.

MISLIGHOLDELSE
Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

FORCE MAJEURE
Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

KONTAKTOPLYSNINGER
Seniorzonen.dk

Svalevej 25,
2630 Tåstrup

e-mail: info@seniorzonen.dk

Web: www.seniorzonen.dk

God fornøjelse med dit abonnement. Vi håber, du får stor glæde af vores univers.
På vegne af teamet, Mads

Seniorzonen.dk